Ecologische cursussen

Eichhorn Ecologie verzorgt cursussen waarin flora en vegetatie worden bestudeerd in relatie tot natuurbeheer en landschapsecologie. Daarbij leggen wij sterk de nadruk op het verwerven van ecologische kennis door ervaring in het veld. De cursussen worden verzorgd door dr. Karl Eichhorn, die ruime ervaring heeft met het organiseren van zulke cursussen binnen en buiten de universiteit. Tijdens velddagen wordt onder zijn begeleiding studie verricht aan bijzondere flora, indicatorsoorten en plantengemeenschappen. Aan de orde komen daarbij de relaties met onder andere natuurbeheer, historisch landgebruik, hydrologie, bodem, lichtklimaat, onderlinge concurrentie, mycorrhizavorming, bestuiving en zaadverspreiding.

Wij zorgen dat onze cursussen goed aansluiten bij de kennis en ervaring die de cursisten reeds bezitten. De aangeboden informatie stemmen wij verder ook af op de kennis die de cursisten nodig hebben bij hun dagelijkse werkzaamheden. Wij verzorgen zowel cursussen voor individuele personen als voor grotere groepen. Om maatwerk te kunnen leveren maken wij vooraf duidelijke afspraken met de opdrachtgever over de opzet en inhoud van de cursus.

Voorbeeldprojecten:

Cursus flora en vegetatie van graslanden en heidegebieden (2011). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg.

Cursus plantengemeenschappen in Zuid-Limburgse natuurgebieden (2009). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Zuid-Limburg.

Cursus flora en vegetatie in relatie tot beheermaatregelen in de Zuid-Limburgse hellingbossen (2008). Opdrachtgever: Staatsbosbeheer, Regio Zuid.

Cursus indicatorsoorten in graslanden en heidegebieden (2008). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg.

Floracursus Zuid-Limburgse bossen (2007). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Zuid-Limburg.