Eichhorn Ecologie biedt onder andere de volgende ecologische diensten aan:

Floristische inventarisaties

Vegetatiekarteringen

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Advies bij inrichting, ontwikkeling en beheer

Herstel- en beheerplannen

Gebiedsvisies

Cursussen

Klik op één van de onderstaande links voor een beknopte omschrijving van onze visie op de belangrijkste werkterreinen.