Projecten 2018
1. Kwaliteitsimpuls Gelderse natuurgraslanden. Opdrachtgever: Provincie Gelderland.
2. Bijdrage aan Herstelplan natuurakkers in Gelderland. Fase 1. Opdrachtgever: Natuurbalans, Nijmegen.
3. Bijdrage aan O+BN onderzoeksproject Effectief herstel van Kruiden- en faunarijke graslanden (N12.02) in het droge zandlandschap. Opdrachtgever: KWR Watercycle Research Institute.
4. Bijdrage aan O+BN Beheergids Kruidenrijke Akkers. Opdrachtgever: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, Driebergen.
5. Herstelplan Groningse natuurakkers op klei en zavel. Opdrachtgever: Provincie Groningen.
6. Herintroductieplan bedreigde flora in de Achterhoek. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Achterhoek.
7. Bijdrage aan vervolgproject biodiversiteit Rijkswaterstaat. Opdrachtgever: Royal Haskoning DHV.
8. Begeleiding en opstellen documentatie Kwaliteitstoets Haulerpolder. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Noordenveld
9. Florakartering landgoed Huis Sevenaer. Opdrachtgever: Landgoed Huis Sevenaer.

Projecten 2017
1. Florakartering Hackfort. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Achterhoek.
2. Florakartering 't Walien. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Achterhoek.
3. Bijdrage aan O+BN onderzoeksproject Effectief herstel van Kruiden- en faunarijke graslanden (N12.02) in het droge zandlandschap. Opdrachtgever: KWR Watercycle Research Institute.
4. Vervolgonderzoek vegetatie en waardplanten Schraallanden langs de Meije. Opdrachtgever: Royal Haskoning DHV.
5. Bijdrage aan Nulmeting en methodiek biodiversiteit Rijkswaterstaat. Opdrachtgever: Royal Haskoning DHV.
6. Beheerplan akkers Bergherbos. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Achterhoek.
7. Beheermaatregelen en vegetatieonderzoek brongebieden Bergherbos. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Achterhoek.
8. Vegetatieonderzoek en beheeradvies graslanden bij Oudemirdum. Opdrachtgever: Jan Benthem.
9. Bijdrage aan Vegetatieonderzoek Duinen van Voorne. Opdrachtgever: Royal Haskoning DHV.

Projecten 2016
1. Vegetatiekartering Oldenaller. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Noordwest-Veluwe.
2. Vegetatiekartering Zwarte Broek. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Noordwest-Veluwe.
3. Bijdrage aan O+BN onderzoeksproject Effectief herstel van Kruiden- en faunarijke graslanden (N12.02) in het droge zandlandschap. Opdrachtgever: KWR Watercycle Research Institute.
4. Bijdrage aan O+BN onderzoeksproject Herstelbeheer hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg (vervolg). Opdrachtgever: Wageningen University, Alterra.
5. Flora- en faunakartering Dal van de Kleine Beerze. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Midden-Brabant.
6. Behandelplan Glanshaverhooilanden H6510 in drie IJsseluiterwaarden. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.
7. Florakartering kruidenrijke akkers Bergherbos. Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Achterhoek.
8. Bijwonen Kwaliteitstoets Bevermeer. Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Achterhoek.
9. Maatregelenplan graslandperceel Bekendelle. Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Achterhoek.

Projecten 2015
1. Florakartering Dorth. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid De Graafschap.
2. Florakartering Bevermeer. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Montferland-Winterswijk.
3. Herstelplan kruidenrijke graslanden op de droge zandgronden (vervolg). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten.
4. Vegetatieonderzoek duinen van Voorne en Goeree. Opdrachtgever: Royal Haskoning DHV.
5. Vegetatiekartering Sint-Jansberg. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Noordoost-Brabant en Mook.
6. Bijdrage aan het O+BN onderzoeksproject Herstelbeheer hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg (vervolg). Opdrachtgever: Wageningen University, Alterra.
7. Quickscan referentiegraslanden en bodemchemisch onderzoek Koppenwaard. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.
8. Florakartering Het Enzerinck: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid De Graafschap.
9. Toetsbare doelen Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen. Opdrachtgever: Bureau Facet.

Projecten 2014
1. Herstelplan kruidenrijke graslanden op de droge zandgronden. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten.
2. Natuurvisie Eemland (vervolg). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Utrecht.
3. Natuurvisie Op Hees en Soesterveen (vervolg). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Utrecht.
4. Nulmeting vegetatie en waardplanten Schraallanden langs de Meije. Opdrachtgever: Royal Haskoning DHV.
5. Kwaliteitstoetsen Borkense Baan, Maathuisbos en Mentink; opstellen documentatiedeel en verslaglegging (vervolg). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Winterswijk.
6. Bijdrage aan het O+BN onderzoeksproject Herstelbeheer hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg (vervolg). Opdrachtgever: Wageningen University, Alterra.

Projecten 2013
1. Florakartering Oost-Veluwe. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.
2. Florakartering Hekenbroek. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.
3. Natuurvisie Eemland. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Utrecht.
4. Natuurvisie Op Hees en Soesterveen. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Utrecht.
5. Themadag Akkerflora. Opdrachtgever: Stichting Het Utrechts Landschap.
6. Herstelplan kruidenrijke akkers op de zware en basische grondsoorten (vervolg). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap & Provincie Utrecht.
7. Kwaliteitstoetsen Borkense Baan, Maathuisbos en Mentink; opstellen documentatiedeel en verslaglegging. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Winterswijk.
8. Monitoringsplan Beekbergerwoud. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.
9. Bijdrage aan het O+BN onderzoeksproject Herstelbeheer hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg (vervolg). Opdrachtgever: Wageningen University, Alterra.


Projecten 2012
1. Herstelplan kruidenrijke akkers op de zware en basische grondsoorten. Vereniging Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap & Provincie Utrecht.
2. Maatregelenplan bosflora Gelderland. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.
3. Florakartering hakhoutbossen Genhoes. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
4. Karakteristieke soorten van kruidenrijke akkers uit het verleden. Opdrachtgever.
5. Inventarisatie en beheeradvies kruidenrijke akkers De Birkt. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Utrecht.
6. Bijdrage aan het O+BN onderzoeksproject Herstelbeheer hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg (vervolg). Opdrachtgever: Ministerie van LNV & Alterra.


Projecten 2011
1. Florakartering Loenense Hooilanden. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.
2. Cursus flora en vegetatie in hooilanden en heidegebieden. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg.
3. Kwaliteitstoets Eemland, opstellen documentatiedeel en verslaglegging. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Utrecht.
4. Evaluatie hakhoutbeheer op Landgoed Hackfort. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.
5. Bijdrage Landelijke Themadagen Akkerflora. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Afdeling Natuur en Landschap.
6. Evaluatie beheer kruidenrijke akkers in Zuid-Limburg. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
7. Herstelplan kruidenrijke akkers op de zandgronden (vervolg). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland en Regio Noord-Brabant en Limburg.
8. Bijdrage aan het O+BN onderzoeksproject Herstelbeheer hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg (vervolg). Opdrachtgever: Ministerie van LNV & Alterra.


Projecten 2010
1. Herstelplan kruidenrijke akkers op de zandgronden. Opdrachtgevers: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland en Regio Noord-Brabant en Limburg.
2. Florakartering Veluwemeerkust. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.
3. Evaluatie Leefgebiedsplan kalkrotsen en hellingbossen. Opdrachtgever: Staatsbosbeheer, Beheereenheid Zuid-Limburg.
4. Evaluatie kalkgraslandbeheer Sint-Pietersberg. Opdrachtgever: Natuurmonumenten, Beheereenheid Zuid-Limburg.
5. Opstellen samenvattende rapportage flora en fauna van de Kampina (vervolg). Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
6. Bijdrage aan het O+BN onderzoeksproject Herstelbeheer hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg (vervolg). Opdrachtgever: Ministerie van LNV & Alterra.


Projecten 2009
1. Ecologische begeleiding Leefgebiedsplan kalkrotsen en hellingbossen. Opdrachtgevers: Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting het Limburgs Landschap.
2. Cursus plantengemeenschappen in Zuid-Limburgse natuurgebieden. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Zuid-Limburg.
3. Florakartering Hackfort. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.
4. Florakartering Dorth. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Gelderland.
5. Opstellen samenvattende rapportage flora en fauna van de Kampina. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
6. Bijdrage aan het O+BN onderzoeksproject Herstelbeheer hellingbossen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg. Opdrachtgever: Ministerie van LNV & Alterra.


Projecten 2008
1. Opstellen Leefgebiedsplan kalkrotsen en hellingbossen. Opdrachtgevers: Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting het Limburgs Landschap.
2. Cursus flora en vegetatie in relatie tot beheermaatregelen in de Zuid-Limburgse hellingbossen. Opdrachtgever: Staatsbosbeheer, Regio Zuid.
3. Florakartering Geuldal. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
4. Florakartering Loozerheide. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
5. Bijdrage aan het Herstelplan Planken Wambuis: naar meer heide en open zand. Opdrachtgever: Bureau Facet, Utrecht.
6. Cursus indicatorsoorten in graslanden en heidegebieden. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg.
7. Maatregelenplan Zwaakse weel. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Zuid-Holland en Zeeland.


Projecten 2007
1. Bijdrage aan het O+BN Preadvies hellingbossen in Zuid-Limburg. Opdrachtgevers: Ministerie van LNV &Onderzoekscentrum B-Ware.
2. Vegetatiestructuurkartering Duinen van Goeree. Opdrachtgever: Vertegaal Advies & Onderzoek.
3. Florakartering De Krang & Ellburg. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
4. Florakartering IJzerenbos. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
5. Florakartering Limbrichterbos. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
6. Florakartering Grasbroek. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
7. Florakartering 't Hout. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
8. Maatregelenplan Zuidkust van Schouwen. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Zuid-Holland en Zeeland.
9. Floracursus Zuid-Limburgse bossen. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Zuid-Limburg.


Projecten 2006
1. Florakartering Imstenraderbos. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
2. Florakartering Kempenbroek. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
3. Natuurvisie Vughtse Gement. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
4. Florakartering Vughtse Gement. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
5. Quickscan Flora- en faunawet aan de Vosheuvelweg te Ruurlo. Opdrachtgever: Haskoning Nederland BV, Vestiging Enschede.
6. Maatregelenplan Meertje de Waal. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Zuid-Holland en Zeeland.
7. Maatregelenplan Quackgors. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Zuid-Holland en Zeeland.
8. Maatregelenplan Sloegroen. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Zuid-Holland en Zeeland.
9. Floracursus Zuid-Limburg. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Beheereenheid Zuid-Limburg.


Projecten 2005
1. Florakartering Noordal. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
2. Florakartering kalkgraslanden Sint-Pietersberg. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
3. Florakartering kruidenrijke akkers in Limburg. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
4. Kartering ongewenste bosopslag in Voornes Duin. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Zuid-Holland en Zeeland.
5. Natuurvisie Mill en omgeving, 2006-2024. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
6. Vegetatiekartering Rivierduintjes. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.
7. Vegetatiekartering Belversven - Kampina. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.


Projecten 2004
1. Natuurvisie zuidelijk Zuid-Limburg, 2005-2023. Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten, Regio Noord-Brabant en Limburg.

2. Zaadbankonderzoek voor venherstel in het Gooisch Natuurreservaat. Opdrachtgever: Haskoning Nederland BV, Vestiging Rotterdam.