Eichhorn Ecologie is een onafhankelijk adviesbureau dat een breed spectrum aan ecologische diensten aanbiedt. Daarbij wordt hoogwaardige ecologische kennis gecombineerd met een ruime onderzoekservaring in het veld.

  • Wij verzamelen en analyseren veldgegevens volgens wetenschappelijke methoden en vertalen de resultaten vervolgens naar concrete, uitvoerbare adviezen.

  • Wij adviseren bij inrichting, ontwikkeling en beheer van natuur en landschap.

  • Wij stellen gebiedsvisies en beheerplannen op waarin rekening gehouden wordt met de andere functies van de groene ruimte.

  • Wij verzorgen cursussen waarin flora en vegetatie gerelateerd worden aan natuurbeheer en landschapecologie.

Met onze diensten richten wij ons vooral op terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties op het gebied van natuur, milieu, landbouw en ruimtelijke planvorming. Veel waarde hechten wij aan een open en prettige verstandhouding met onze opdrachtgevers. Het eindresultaat presenteren wij in helder geschreven rapportages met een aantrekkelijke vormgeving.

Downloads: rapporten kruidenrijke akkers en graslanden